Nepedagoški sodelavci

Priimek, ime Oddelek / referat Telefon Prostor
Balun Nevenka Knjižnica +386 2 30 04 740 20
Fluher Saša Referat za pravne, kadrovske in splošne zadeve +386 2 300 47 41 114
Hojnik Barbara Služba za organizacijo študija +386 2 30 04 717 9
Jug Vlasta Vodstvo tajništva +386 2 30 04 703 116
Kocbek Primož Knjižnica, Inštitut za zdravstveno nego +386 2 30 04 713 210
Koražija Primož Referat za računovodske zadeve +386 2 30 04 714 112
Kotnik Špela Referat za pravne, kadrovske in splošne zadeve +386 2 300 47 11 114
Lovrenčič Aleksandra Referat za pravne, kadrovske in splošne zadeve +386 2 30 04 719 107
Marsel Alenka Referat za študijske in študentske zadeve +386 2 30 04 715 9
Mlakar Ines Vodstvo tajništva, Referat za računovodske zadeve +386 2 300 47 10 110
Murko Zvonka Referat za računovodske zadeve +386 2 30 04 712 104
Novoselnik Zdenka Referat za pravne, kadrovske in splošne zadeve +386 2 30 04 700 0
Petelinšek Simona Služba za organizacijo študija +386 2 30 04 717 9
Plajnšek Marija Referat za študijske in študentske zadeve +386 2 30 04 717 9
Pleteršek Julijana Referat za pravne, kadrovske in splošne zadeve +386 2 300 47 18 110
Režonja Zdenka Knjižnica +386 2 30 04 722 11
Svenšek Alan Referat za pravne, kadrovske in splošne zadeve +386 (0)51 689 548
Uršič Marko Center za uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij in e-učenje +386 2 300 47 21 405
Vršič Alenka Referat za pravne, kadrovske in splošne zadeve +386 2 300 47 20 110
Zabavnik Simona Center za kakovost in razvoj študijskih programov +386 2 30 04 701 115