Zahvala Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede

Datum: 
21.03.2019

Na svečanosti ob 5. obletnici ustanovitve je Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci podelila Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede Zahvalo za sodelovanje in podporo na znanstveno raziskovalnem področju.