Zahvala prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majdi Pajnkihar

Datum: 
02.03.2021

Iskreno smo hvaležni prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majdi Pajnkihar, FAAN, FEANS, za dolgoletno odlično vodenje Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede.

Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, FAAN, FEANS je kot dekanica vodila fakulteto od 21. 10. 2012 do 28. 2. 2021. Njen prispevek k razvoju fakultete in razvoju stroke zdravstvene nege v Sloveniji in tujini je izjemen. Pod njenim vodstvom je Fakulteta za zdravstvene vede oblikovala več podiplomskih študijskih smeri na področju zdravstvene nege in postala prva visokošolska institucija, ki je oblikovala podiplomske študijske smeri napredne zdravstvene nege ter doktorski študijski program zdravstvene nege v Sloveniji.  V času njenega vodenja je fakulteta postala mednarodno prepoznavna, zaželena in cenjena institucija, ki v izvajanje študijskih programov vključuje številne mednarodno priznane strokovnjake, najnovejša znanja in dognanja raziskav ter s številnimi raziskovalnimi projekti širi mednarodno mrežo.

 

Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, FAAN, FEANS je pionirka na področju raziskovanja teorij zdravstvene nege v slovenskem okolju ter oseba, ki je s svojim odličnim delom, znanjem, raziskovanjem, vodenjem in spoštovanjem sodelavcev prispevala k prepoznavnosti Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede in Univerze v Mariboru v Evropi in svetu, za kar se ji iskreno zahvaljujemo. Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majdi Pajnkihar, FAAN, FEANS cenjeni dosedanji dekanici, želimo še veliko pedagoških in raziskovalnih uspehov ter se veselimo dobrega nadaljnjega sodelovanja.

Majda Pajnkihar