Zahteva za dopolnitev vloge – kandidature za člana Akademskega zbora UM FZV iz vrst študentov