VOLITVE ZA ČLANE UPRAVNEGA ODBORA UNIVERZE V MARIBORU 2021

Datum: 
24.02.2021

VOLITVE ZA ČLANE

UPRAVNEGA ODBORA

UNIVERZE V MARIBORU 2021

 

 

  1. Zaposleni Univerze v Mariboru imate pravico voliti člane Upravnega odbora Univerze v Mariboru.

 

  1. Volitve bodo potekale v ČETRTEK, 25. 2. 2021, od 9.00 do 13.00 ure.

 

  1. Volitve s fizično glasovnico se bodo za volilne upravičence, ki so umeščeni na volilni imenik volitev na fizičnem volišču, opravile na volišču, ki bo na Rektoratu UM, Slomškov trg 15, Dvorana Vladimirja Bračiča.

 

  1. Za oddajo glasu na volitvah z elektronskim glasovanjem bo na voljo fizična vstopna točka z ustrezno strojno in programsko opremo na Rektoratu UM, Slomškov trg 15, Dvorana Vladimirja Bračiča.

 

  1. Delo v zvezi z volitvami članov UO UM in nadzor nad postopkom volitev bo izvedla Volilna komisija univerze, ki bo ob prihodu na volišče na samem volišču preverjala istovetnost volivcev, ki bodo glasovali s fizično glasovnico, na podlagi veljavnega osebnega dokumenta (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje).

 

  1. Za vse volilne upravičence, ki niso umeščeni na volilni imenik volitev na fizičnem volišču, se bodo volitve izvedle z elektronskim glasovanjem na spletnem naslovu https://um.simplyvoting.com .

 

  1. Kontaktne informacije za tehnično podporo: podpora@um.si, preko MS Teams na URL kanalu https://url.um.si/w4T3Y, (eVolitve) in gsm: 041-361-977

 

  1. Podaja ugovora v primeru tehničnih težav pri volitvah z elektronskim glasovanjem je mogoča le v primeru, da je bila težava javljena na tehnično podporo, pri čemer je volivec aktivno sodeloval pri reševanju te težave.

 

 

 

Predsednik volilne komisije UM

prof. dr. Saša Prelič, l.r.