Vida Gönc

Viš. predav. mag. Vida Gönc univ. dipl. org.


Delovno mesto:VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ
Pisarna: 23
Telefon: +386 2 30 04 725
Elektronska pošta: vida.goenc@um.si
Pogovorne ure: Četrtek: 11:00 - 13:00
Ustanova
Oddelek/referat:
UM Fakulteta za zdravstvene vede, Katedra za zdravstveno nego
Bibliografija: Osebna bibliografija
Mandati:
  • Akademski zbor
  • Poslovodni odbor
  • Senat
Nosilec predmeta:
  • Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom
  • Zdravstvena nega na ginekološko - porodnem področju
  • Obvladovanje bolnišničnih okužb - izbirni predmet