Vabilo na izobraževanja s področja znanstvenoraziskovalnega dela z namenom priprave znanstvenih prispevkov

16.03.2016 - 13:00 do 06.04.2016 - 15:00
v računalniški učilnici 206, 407, 408
Datum objave: 
08.03.2016

Spoštovani,

Na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede bomo organizirali izobraževanja s področja znanstvenoraziskovalnega dela, ki bodo namenjena visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter raziskovalcem UM FZV. V okviru izobraževanja bodo predstavljena teoretična izhodišča znanstvenoraziskovalnega dela za pripravo prispevkov za mednarodno konferenco »Research and Education in Nursing/Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«.

  1. Srečanje: 16.03.2016 od 13:00 do 15:00 v računalniški učilnici 407

Iskanje literature  in uporaba orodij za navajanje virov

Asist. Petra Klanjšek, asist. dr. Urška Rozman, prof. dr. Sonja Šostar Turk, asist. Nino Fijačko

  1. srečanje: 23.3.2016 od 13:00 do 15:00 v računalniški učilnici 206

Kvalitativna metodologija in metode s primeri člankov

Asist. Dominika Vrbnjak, viš. predav. mag. Mateja Lorber

  1. srečanje: 6.4.2016 od 13:00 do 15:00 v računalniški učilnici 407

Kvantitativna metodologija in metode s primeri člankov

Doc. dr. Petra Povalej Bržan, Primož Kocbek, izr. prof. dr. Gregor Štiglic  

 

Vljudno vabljeni!