Vabilo k prijavi na razpis za jubilejne 50. Krkine nagrade

Datum: 
08.05.2020

V Krki tudi v času epidemije nadaljujemo delo v dobro bolnikov, zdravnikov in farmacevtovter vseh, ki skrbimo za zdravo življenje.

Zagotavljamo vam, da bomo tudi letos izpeljali jubilejne 50. Krkine nagrade. Skupaj z vašo pomočjo bi kljub posebnim okoliščinam radi omočili prijavo vsem mladim raziskovalcem, študentom vseh treh stopenj, ki bodo do začetka julija 2020 pripravili raziskovalno delo, s strokovnega in znanstvenega vidika primerno za posamezno študijsko stopnjo. Pri tem se bomo poskusili čim bolj prilagoditi posebnim razmeram, s katerimi smo vsi soočeni ob omejitvah zaradi epidemije. Tudi podelitev jubilejnih 50. Krkinih nagrad bomo pripravili tako, da bo primerna okoliščinam in slovesni priložnosti.

Prosimo vas, da vaše študente spodbudite k prijavi na razpis za jubilejne 50. Krkine nagrade.

V Svetu Sklada Krkinih nagrad želimo, da mladi raziskovalci tudi v teh posebnih časih, polnih osebnih in družbenih izzivov, ohranijo predanost odkrivanju neznanega na strokovnih in znanstvenih področjih in svoje raziskovalne potenciale razvijajo na nadaljnji poti izobraževanja ter znanstvene in osebnostne rasti.

Še enkrat bi se vam radi zahvalili za vaše dosedanje mentorsko delo in pomoč mladim raziskovalcem ob njihovem vstopu v svet raziskovanja in pri pripravi raziskovalnih nalog, s katerimi so se prijavili na pretekle razpise. Naj tako priložnost dobijo tudi prihodnje generacije študentov!

 

Več informacij najdete na spletni strani: https://www.krkinenagrade.si/