UVOD V SEMESTER ZA VPISANE ŠTUDENTE V 1. LETNIK 1. ST. ZDRAVSTVENA NEGA 2019/2020

Datum objave: 
26.09.2019

 

 

UVOD V SEMESTER

 

ZA NOVINCE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 1. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA

NA UNIVERZI V MARIBORU FAKULTETI ZA ZDRAVSTVENE VEDE

 

 

REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ

Torek, dne 01.10.2019, predavalnica štev. 2., 1. nadstropje, Žitna ulica 15, 2000 Maribor

 

 

 

Ura Vsebina
08.00-08.15 Pozdrav dekanice in prodekanice za izobraževalno dejavnost  

Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar

viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič

08.15-08.25 Nagovor dr. Zdenke Tičar, Ministrstvo za zdravje RS
08.25-08.40 Predstavitev Zbornice zdravstvene in babiške nege – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije  

Vodstvo Zbornice – Zveze, predsednica, ga. Monika Ažman

08.40-08.55 Predstavitev Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor  

ga. Ksenija Pirš

08.55-09.20 Pravice in odgovornosti študentov v času študija  

Viš. predav. Nataša Mlinar Reljić

09.20-09.50 Predstavitev Sekcije študentov zdravstvene nege in babištva Slovenije
10.00 –11.30 »Sladko« druženje s študenti
 

Po zaključku aktivnosti v okviru uvoda v semester redni študenti nadaljujejo s predavanji po urniku.

 

 

       Prodekanica

za izobraževalno dejavnost

      Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič