Uspešen zaključek 11. študentske konference s področja zdravstvenih ved

Datum: 
29.05.2019

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede je 24. maja 2019 organizirala 11. študentsko konferenco s področja zdravstvenih ved, ki je bila tudi druga študentska konferenca z mednarodno udeležbo. Letošnja študentska konferenca je potekala pod naslovom: »Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe«.

Konferenca je potekala pod častnim pokroviteljstvom Mestne občine Maribor in Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Vključevala je skoraj 150 udeležencev vseh visokošolskih institucij in zavodov, ki izobražujejo študente na področju zdravstvenih ved. Ker smo želeli, da študenti pridobivajo dragocene mednarodne izkušnje, smo k sodelovanju na študentsko konferenco povabili tudi študente in visokošolske učitelje s partnerskih institucij University of Pecs Faculty of Health Sciences, University of South Bohemia, České Budějovice Faculty of Health and Social Sciences, Sveučilište Sjever Sveučilišni centar Varaždin Odjel za sestrinstvo in Hrvatsko katoličko sveučilište Zagreb.

Udeležence konference je pozdravila mednarodno priznana strokovnjakinja za zdravstveno nego in izvršna direktorica Global Nursing Now Campaign Barbara Stilwell, PhD, ki je izvedla plenarno predavanje in študentom predstavila mednarodno kampanjo Nursing Now, s katero se prizadeva za izboljšanje zdravja na svetovni ravni tudi s tem, da se poveča spoštovanje poklica in izboljša status medicinskih sester po vsem svetu.

Letošnja novost študentske konference je bilo sodelovanje študentov s poster predstavitvijo. Kar 11 udeležencev je svoja raziskovalna dela predstavilo s posterjem, med katerimi smo izbrali in nagradili najboljšo poster predstavitev. Nagrado sta prejeli študentki Hrvatskega katoličkega sveučilišta Zagreb, Katarina Atlagić in Lucija Tuweg.

Konferenca je bila izjemno uspešna, k čemu so prispevale predstavitve raziskovalnih, zelo kakovostnih prispevkov, v katerih so sodelujoči izrazili profesionalno in znanstvenoraziskovalno rast ter pozitivni odnos do raziskovanja.