Univerza v Mariboru je podelila priznanja in nagrade za leto 2019

Datum: 
28.01.2020

Na Univerzi v Mariboru so ob Rektorjevem dnevu dne 27. 1. 2020 podelili nagrade in priznanja Univerze v Mariboru tistim, ki so s svojim delom, izrednimi uspehi, dosežki in zaslugami pomembno prispevali k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru.

Na predlog Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede je nagrado Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo prejela doc. dr. Dominika Vrbnjak.

Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo je bilo podeljeno doc. dr. Alešu Fajmutu.

Priznanje Univerze v Mariboru za strokovno delo na predlog Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede je prejela Aleksandra Lovrenčič, Svečana listina Univerze v Mariboru pa je bila podeljena Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje.

Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov UM v vpisni generaciji je prejela študentka Sandra Tijanič.

Vsem prejemnikom nagrad in priznanj ter prejemniku Svečane listine iskreno čestitamo.

 

Dekanica

Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)  Majda Pajnkihar