Univerza v Mariboru je podelila priznanja in nagrade za leto 2019

Datum: 
28.01.2020

Na Univerzi v Mariboru so ob Rektorjevem dnevu dne 27. 1. 2020 podelili nagrade in priznanja Univerze v Mariboru tistim, ki so s svojim delom, izrednimi uspehi, dosežki in zaslugami pomembno prispevali k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru.

Na predlog Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede je nagrado Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo prejela doc. dr. Dominika Vrbnjak.

Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo je bilo podeljeno doc. dr. Alešu Fajmutu.

Priznanje Univerze v Mariboru za strokovno delo na predlog Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede je prejela Aleksandra Lovrenčič, Svečana listina Univerze v Mariboru pa je bila podeljena Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje.

Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov UM v vpisni generaciji je prejela študentka Sandra Tijanič.

Vsem prejemnikom nagrad in priznanj ter prejemniku Svečane listine iskreno čestitamo.

 

Dekanica

Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)  Majda Pajnkihar

Podelitev