Univerza v Mariboru je podelila priznanja in nagrade za leto 2018

Datum: 
29.01.2019

Na predlog Fakultete za zdravstvene vede je Univerza v Mariboru podelila:

 

Priznanje  za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo dr. Gregorju ŠTIGLICU.
Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo izr. prof. dr. Slavku CVETEKU.
  Rektorjevo nagrado Univerze v Mariboru asist. Sergeju KMETECU.
Svečana listina Univerze V Mariboru Faculty of Higher Nursing Education and Psycho-Social Work I. M. Sechenov First Moscow State Medical University

 

Dekanica UM FZV, prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)  Majda Pajnkihar, vsem nagrajencem iskreno čestita.