UM FZV gosti raziskovalce, profesorje in klinične strokovnjake s področja zdravstvene nege iz Združenih držav Amerike, Turčije in Škotske

03.12.2018 - 15:00 do 06.12.2018 - 15:00
Predavalnica P2
Datum objave: 
23.11.2018

V nizu dogodkov, s katerimi obeležujemo 25 let delovanja Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, bomo na naši fakulteti od 3. do 6. decembra 2018 gostili raziskovalce, profesorje in klinične strokovnjake iz Združenih držav Amerike, Turčije in Škotske.

UM FZV gosti prvo srečanje sodelujočih v okviru mednarodne raziskave z naslovom »Testing a Model of Nurse Job Satisfaction; An International Effort to Address the Quadruple Aim«, ki jo vodi glavni raziskovalec iz Združenih držav Amerike Dr John Nelson iz Healthcare Environmenta v sodelovanju z Prof Dr Tricia Thomas in Dr Dawna Cato. Namen raziskave, v kateri poleg ZDA in Slovenije sodelujejo še Turčija, Škotska, Brazilija, Anglija, Kanada, Kitajska, Izrael in Jamajka, je testiranje mednarodnega modela zadovoljstva z delom v zdravstveni negi. Gre za primer mednarodnega sodelovanja na področju raziskav z t.i. štirikratnim ciljem (angl. quadraple aim), ki cilja na izboljšanje zadovoljstva pacientov, izboljšanje zdravja, zmanjšanje stroškov in izboljšanje zadovoljstva zaposlenih. Spremljanje in izboljševanja zadovoljstva pri delu v zdravstveni negi je pomembno, saj se le-to povezano ne samo z absentizmom in fluktuacijo zaposlenih, temveč tudi z izgorelostjo, kakovostjo oskrbe pacientov in namenom ostati v delovni organizaciji. Rezultati bodo služili za kontinuirano spremljanje zadovoljstva zaposlenih v zdravstveni negi ter pripravo in testiranje intervencij usmerjenih v izboljševanje zadovoljstva pri delu.

V času obiska bodo tuji gostje izvedli predavanja za zaposlene, študente in zunanje sodelavce Fakultete za zdravstvene vede. Ob tej priložnosti posebej vabimo vse klinične mentorje iz učnih zavodov, ki sodelujejo pri izvedbi kliničnih vaj študentov UM FZV. Zaradi lažje organizacije vas vljudno prosimo, da se na predavanja prijavite s spletno prijavnico.

 

  • V ponedeljek, 3. 12. 2018, bo Dr Dawna Cato ob 15:00 uri v P2 izvedla predavanje z naslovom »Transition to Professional Practice Readiness«.
  • V torek, 4. 12. 2018, bo Prof Dr Tricia Thomas ob 15:00 uri v P2 v okviru raziskovalnega popoldneva izvedla predavanje z naslovom »Nursing Leadership: Issues and Perspectives«.
  • V sredo, 5. 12. 2018, bo Dr John W. Nelson ob 10:00 uri v P2 izvedel predavanje z naslovom »Nurse Job Satisfaction, What and How are We Measuring this Globally?«
  • V četrtek, 6. 12. 2018, bo Dr John W. Nelson ob 10:00 uri v P2 izvedel predavanje z naslovom »Building a Body of Research in Caring Science«.

 

Po zadnjem predavanju bomo slovesno zaključili praznovanje 25. letnice odličnosti Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, ki je potekala v celem koledarskem letu 2018, v sejni sobi fakultete. Fakulteta in njeni zaposleni so namreč od ustanovitve stremeli k temu, da bi zdravstveni negi in družbi ponujali celostni sistem visokošolskega izobraževanja. Mednarodna, znanstvenoraziskovalna in izobraževalna dejavnost je še danes osrednje težišče v razvoju fakultete. Z uspešnim raziskovalnim delom, povezovanjem s svetovno znanimi in uglednimi institucijami ter z uspešnim vključevanjem študentov v raziskovalno delo je UM FZV postala mednarodno prepoznavna fakulteta.

 


Dr John W. Nelson je predsednik in vodilni analitik podjetja Helthcare Environment, ki se ukvarja z izvajanjem raziskav, statističnimi analizami in izboljševanjem kakovosti v zdravstvu. Dr Nelson je mednarodni strokovnjak na področju psihometričnega testiranja konstruktov skrbi in zadovoljstva pri delu v zdravstvu. Ima tudi 30 let izkušenj v praksi zdravstvene nege, in sicer na področju patronažnega varstva in kirurške zdravstvene nege. Dr Nelson je član Sigma Theta Tau International, kjer je ustanovil in 5 let vodil Caring international Research Collaborative. Izdal je 2 knjigi, med drugim je soavtor knjige Measuring Caring, International Research on Caritas as Healing, ki sta jo izdala skupaj z Dr Jean Watson. Je avtor več kot 30 poglavij v knjigah ter 70 člankov in prispevkov na konferencah.

 

 


Prof Dr Tricia Thomas je prodekanica za prakso na Grand Valley State University, Kirkhof College of Nursing. Je prejemnica številnih nagrad in članica več združenj, med drugim tudi Sigme Thete Tau International. Objavila je več knjig in preko 50 poglavij osredotočenih na vodenje in administracijo zdravstvene nege, izboljševanje kakovosti, interprofesionalnih timov, strateško načrtovanje in na dokazih utemeljeno prakso. Njen raziskovalnih interes obsega vodenje v zdravstveni negi, vodenje in razvoj voditeljev, strateško načrtovanje, na dokazih utemeljena zdravstvena nega, koordiniranje oskrbe ter strategije za interprofesionalno izobraževanje, raziskovanje in izide. V zadnjih 10 letih je koordinirala številne projekte, osredotočene na varnost zaposlenih, uporabo tehnologij za preprečevanje padcev, prenehanja kajenja in izboljševanja izobraževanja v zdravstveni negi.

 


Dr Dawna Cato je predsednica gospodarske družbe Transition to Professional Practice Nurse Consulting, ki se ukvarja z razvojem, implementacijo in vrednotenjem na dokazih utemeljenih programov za razvoj profesionalnih kompetenc medicinskih sester in zagotavljanja varnosti in kakovosti oskrbe pacientov. Od leta 2006 deluje v akademskem in bolnišničnem okolju. Njen raziskovalni interes obsega vodenje sprememb za izboljšanje izidov pri pacientih. Trenutno je tudi vodja Arizona State Education Practice Collaborative.

 

 

 


Clinical Assist Prof Dr Kenneth Oja je zaposlen na University of Arizona, College of Nursing. Njegov raziskovalni interes obsega vodenje kliničnih raziskav v bolnišničnem okolju, kreativno poučevanje in učenje v zdravstveni negi ter vpeljavo diplomantov zdravstvene nege v prakso. Dr Oja je tudi RN Clinical Research Program Director v Banner University Medical Centre, Pheonix, Arizoni, kjer je odgovoren za spodbujanje raziskovanja zaposlenih v zdravstveni negi z namenom načrtovanja in izvajanja inovativnih, visoko kakovostnih kliničnih raziskav, interpretiranja in diseminacije rezultatov.

 

 


Prof Dr. Sebahat Gözüm je dekanica Akdeniz University, Faculty of Health Sciences. Objavila je več kot 65 strokovnih in znanstvenih člankov ter mentorirala oz. somentorirala več kot 14 doktorskih študentov. Njen raziskovalni interes obsega razvoj patronažne zdravstvene nege, javnega zdravstva, integrativne zdravstvene nege, komplementarnih pristopov v zdravstvu, onkološke zdravstvene nege in transkulturne zdravstvene nege.

 

 

 


Theresa Williamson je Associate Nurse Director v Golden Jubilee National Hospital na Škotskem.