Učna delavnica »Oncology Care«

22.10.2018 - 09:00 do 13:00
Sejna soba 124
Datum objave: 
26.09.2018

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede bo v sodelovanju z Waterford Institute of Technology iz Irske 22. oktobra 2018 organizirala učno delavnico za zaposlene na področju onkološke zdravstvene nege.

Izobraževanja bo na podlagi na dokazih utemeljene zdravstvene nege omogočilo direkten prenos znanja v obravnavo pacientov v praksi.

Učno delavnico z naslovom »Oncology Care« bosta izvedli priznani strokovnjakinji, Dr Suzanne Denieffe in doc. dr. Margaret Denny, tako bo delavnica v celoti potekala v angleškem jeziku. Kotizacija enodnevne delavnica znaša 100,00 EUR z DDV. Zaradi omejenega števila mest je rok za prijavo udeležencev na spletni strani fakultete najkasneje do 8. oktobra 2018.

Workshop on Oncology Care

Faculty of Health Sciences, University of Maribor

22nd October 2018

Facilitators:          

 

Prospective/Relevant attendees:

Dr Suzanne Denieffe & Dr Margaret Denny          

 

Academic /Clinical Staff

Schedule: Monday 22nd  October 2018

Theme

Time

Agenda

Outcome

Oncology

Care and Research

9:00 to 10:00

Current Issues in Oncology Treatment and Care

Problems faced by cancer survivors-‘Nothing for us without us’

 Discuss  the ‘state of the art’ care in oncology

10:00 to 11:00

Methods in clinical cancer research methodology and cancer survivors- Case Studies

Analyse methodological approaches in oncology research through case studies

 

11:00-11:30

Break

 

11:30-13:00

Methods in clinical cancer research methodology and cancer survivors- Case Studies and Analysis

 

Critically discuss and define specific methodological approaches

In oncology research that could be used to submit a research bid


Dr  Suzanne  Denieffe

Od aprila 2018 je dekanica School of Humanities, Waterford Institute of Tecnology, Irska. Pred tem je bila od leta 2014 predstojnica Department of Nursing and Health Care. Doktorat je pridobila na prestižni Royal College of Surgeons in Ireland. Od leta 2002 je zaposlena na WIT-u, kjer je članica številnih komisij, pododborov in akademskega zbora. Na nacionalni ravni je predstavnica visokošolskih ustanov v naslednjih odborih: Steering and Working Group for the Development of an Curriculum to support the HSE Making Every Contact Count- Chronic Disease Prevention and Health Behaviour Change/Self Management Support in Recovery College South East.

 


Doc. dr. Margaret Denny

Doc. dr. Margaret Denny je iz uporabne psihologije doktorirala na Cork University. Njena raziskava je privedla do teoretičnega in praktičnega napredka pri uporabi različnih pristopov poučevanja in vključevanja umetne inteligence v izobraževanju na tretji stopnji. Margaret Denny je v svoji dolgoletni karieri predavala na Waterford Institute of Technology. Zaradi svojega uspešnega sodelovanja z zaposlenimi naše fakultete in posledično doprinosa k dvigu ugleda in širše prepoznavnosti je prejela naziv »Častni gostujoči profesor Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru«.