Train4Health – nov Erasmus+ projekt naše fakultete

Datum: 
12.03.2020

V zadnjem desetletju pojavnost kroničnih bolezni alarmantno narašča, zato je za doseganje boljše samooskrbe pri ljudeh s kronično boleznijo in za zagotavljanje aktivnega staranja ključnega pomena sprememba vedenja. Na to lahko pomembno vplivamo z izboljšanjem kompetenc študentov zdravstvene nege za spremembo vedenja in učinkovito podporo samooskrbi.

Tako bo nov projekt »Improving healthcare students’ competences for behaviour change to effectively support self-care in chronic diseases« (Izboljšanje kompetenc študentov zdravstvenih ved na področju sprememb vedenja za podporo samooskrbi kroničnih bolnikov – Train4Health), ki smo ga na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede (UM FZV) pridobili v okviru ERASMUS+ sheme Strateška partnerstva za visoko šolstvo pomembno prispeval k povečanju nadnacionalnega sodelovanja visokošolskih ustanov ter kakovost učnih načrtov in usposabljanja, tako da bo zagotovil skladen in inovativen izobraževalni paket o podpori spremembam vedenja pri kroničnih boleznih.

Na UM FZV bo raziskovalna skupina pod vodstvom izr. prof. dr. Gregorja Štiglica sodelovala z vodjo projekta ESEL - Escola Superior de Enfermagem de Lisboa iz Portugalske in ostalimi partnerji v projektu: European Students' Union iz Luksemburga, Instituto Politecnico de Santarem iz Portugalske, Royal College of Surgeons in Ireland iz Irske, Stichting Hoger Onderwijs Nederland iz Nizozemske  in Universidade de Lisboa iz Portugalske.

Uvodni sestanek projekta, ki se bo izvajal v obdobju od 01.09.2019 do 31.08.2022, je potekal 4. in 5. novembra 2019 v Lizboni, v okviru katerega je potekal pregled aktivnosti v projektu s strani njegovega koordinatorja (Mara Guerreiro, ESEL). Specifični cilji projekta so uskladitev evropskega multidisciplinarnega okvira kompetenc o spremembi vedenja pri kroničnih boleznih ter opredelitev učnih načrtov, ki temeljijo na učnih rezultatih in omogočajo zagotavljanje preizkušene simulacijske programske opreme za usposabljanje o spremembi vedenja.

V šestem mesecu projekta je zaživela tudi spletna stran projekta https://www.train4health.eu, kjer bodo raziskovalci javnost obveščali o številnih dogodkih in novostih projektne dejavnosti.

Vsem sodelujočim čestitamo za pridobljen projekt.

 

 

T4H logo