Inštitut za zdravstveno nego

Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju ARRS - CRP

ARRS temeljni CRP (Ciljni raziskovalni program) projekt 

2015 - 2017

Projekt št. V5-1507 je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije iz državnega proračuna in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

The authors acknowledge the financial support from the state budget by the Slovenian Research Agency (project No. V5 - 1507) and the Ministry of Education, Science and Sport.

Ergonomski pristopi pri obravnavi starejših odraslih v institucionalnem

Po kreativni poti do praktičnega znanja

2014


Vodja projekta: 

  • Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar
  • Doc. Ana Habjanič, Doctor of Health Sciences, Finska
  • Doc. dr. Jadranka Stričević
  • Doc. dr. David Haložan

 


Sodelujoči:

  • Vključenih je 8 študentov UM FZV in drugih fakultet Univerze v Mariboru

 Partner:

  •  
  •