Inštitut za zdravstveno nego

Safe with Science/Varni z znanostjo

Program: H2020, Marie Skłodowska-Curie

Vodja projekta na UM FZV:

 • Viš. predav. mag. Barbara Donik


Sodelujoči:

 • Doc. dr. Urška Rozman,
 • Asist. Leona Cilar,
 • Asist. Sergej Kmetec,
 • Asist. Nino Fijačko.

 

Percepcija skrbi med slovenskimi in kitajskimi študenti zdravstvene nege

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2018-2020  

Vodja projekta na UM FZV:

 • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,

Sodelujoči:

 • Doc. dr. Dominika Vrbnjak,
 • Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič,
 • Asist. Zvonka Fekonja,

Vpliv tehnik sproščanja na raven stresa in zadovoljstvo z življenjem študentov – AntiStres

AntiStres
Marec do julij 2018
Projekt je sprejet v okviru javnega razpisa »PROJEKTNO DELO Z NEGOSPODARSKIM IN NEPROFITNIM SEKTORJEM - ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016–2018«, 2. odpiranje (študijsko leto 2017 - 2018).

Pedagoški mentorji:

 • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,
 • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic.

Partner: