Inštitut za zdravstveno nego

Student Stress Training e-Mobile Management (SSTeMM)

Razpis: ERASMUS+ KA203 Strateška partnerstva na področju visokošolskega izobraževanja

Vodja projekta na UM FZV:

  • Doc. dr. Dominika Vrbnjak,
  • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar.

Sodelujoči:

  • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic,

Safe with Science/Varni z znanostjo

Program: H2020, Marie Skłodowska-Curie

Vodja projekta na UM FZV:

  • Viš. predav. mag. Barbara Donik


Sodelujoči:

  • Doc. dr. Urška Rozman,
  • Asist. Leona Cilar,
  • Asist. Sergej Kmetec,
  • Asist. Nino Fijačko.