Student Retreat II

04.06.2018 - 08:00 do 08.06.2018 - 18:00
UM FZV
Datum objave: 
31.05.2018

Student Retreat II je intenziven program za študente zdravstvene nege in babištva, izveden v sklopu projekta RELATE (European Junior Leadership Academy for Student Nurses), ki bo trajal 5 dni. Drugo intenzivno izobraževanje (prvo je potekalo na Univerzi v Nottinghamu v Veliki Britaniji avgusta 2017), bo v prvem tednu junija 2018 gostila Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede. Študenti bodo predstavili svoje osebne poti vodenja v zdravstvu na teoretičen in osebni način.

Fokus Leadership Retreat II je v tem, da udeleženci izmenjajo svoje vtise o osebni poti vodenja in 14-dnevnih pripravništvih, ki so jih izvedli v tujini (Velika Britanija, Slovenija, Irska ali Portugalska).

Študenti se bodo ukvarjali z dejavnostmi, ki jih bodo pripravile za začetek njihovega prehoda iz EJLA (European Junior Leadership Academy). Sodelovali bodo tudi v svetovalnih skupinah. Student Retreat II spodbuja študente, da razmišljajo o svoji karierni poti tudi po zaključku EJLA.

Več o projektu: http://www.ejla.eu/

 

 The University of Nottingham, Nottingham, Velika Britanija                                                    

The University of Nottingham

 

Assoc Professor Stacy JOHNSON, PhD

Stacy Johnson je izredna profesorica na UoN, SHS. Od leta 2012 Stacy Johnson svetuje glavnemu medicinskemu oddelku Anglije o zadevah, ki vplivajo na črnske in manjšinske etnične skupine bolnikov in deluje kot član glavne svetovalne skupine za zdravstveno nego. Vodi strategijo šole za zdravstvene znanosti na Kitajskem in je bila vključena v svetovanje o kurikularni reformi za izobraževanje v zdravstveni negi na Kitajskem.

 

 

 


Assoc Professor Carol Hall, PhD

Dr. Carol Hall je izredna profesorica na SHS. Je direktorica dodiplomskega študija v SHS in pod njenim vodstvom, je v SHS postala mobilnost študentov in globalna perspektiva še bolj pomembna. Dr. Carol Hall je izvršna članica Zveze evropskih pedagogov za medicinske sestre (FINE), organizacije, ki si prizadeva graditi sodelovanje in izboljšati usklajevanje in standarde v izobraževanju o zdravstveni negi po Evropi.

 

 

 


Dr Ada Hui

Ada Hui je pedagoška in raziskovalni sodelavka v SHS. Je sociolog in medicinska sestra za duševno zdravje z izkušnjami pri poučevanju dodiplomskih in podiplomskih kurikulumov, specializiranih za delo z marginaliziranimi skupnostmi. Dr. Hui je tutor učitelj študentov zdravstvene nege za duševno zdravje na dodiplomskih in podiplomskih programih zdravstvene nege in je vodja za več modulov.

 

 

 

 

 Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Maribor, Slovenija                                     

      

Univerza v Mariboru,

Fakulteta za zdravstvene vede

 

Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar

Majda Pajnkihar je redna profesorica in dekanica Univerze v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede in vodja Inštituta za zdravstveno nego. Je prva v Sloveniji z doktoratom na področju zdravstvene nege in je avtorica učbenika za zdravstveno nego v slovenskem jeziku. Med svojim delom na UM FZV je sodelovala pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih v zdravstveni negi in zdravstveni oskrbi. Njeno izobraževalno in raziskovalno sodelovanje vključuje različne institucije v mednarodnem okolju. Kot gostujoči profesor predava na številnih tujih univerzah. Profesorica Majda Pajnkihar je v mnogih pogledih pionir v razvoju zdravstvene nege v Sloveniji, zato je bila za svoje delo nagrajena z različnimi nagradami.

 

 


Izr. prof. dr. Gregor Štiglic

Dr. Gregor Štiglic je prodekan za raziskovalno dejavnost, izredni profesor in vodja raziskovalnega inštituta na UM FZV. Delal je na številnih nacionalnih in mednarodnih projektih na področju bioinformatike in zdravstvene informatike. Dr. Gregor Štiglic je bil soustanovitelj študijskega programa Bioinformatike na UM FZV leta 2008.

 

 

 


Doc. dr. Mateja Lorber

Mateja Lorber je docentka na UM FZV. Je mentorica študentom in aktivno sodeluje na številnih mednarodnih in domačih konferencah in kongresih na področju zdravstvene nege in managementa v zdravstveni negi. Rezultati njenih znanstvenih in raziskovalnih del so objavljeni v domačih in tujih revijah.

 

 

 


Aleksandra Lovrenčič, dipl. var.

Aleksandra Lovrenčič je zaposlena na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru od leta 2009 kot samostojni strokovni delavec v Referatu za splošne in administrativne zadeve. Njeno delo je organiziranje mednarodnih in domačih konferenc, kongresov, poletnih šol in drugih dogodkov. Sodeluje pri pripravi publikacij, javnih naročilih in različnih tujih in domačih projektih.

 

 

 

 


 Asist. Zvonka Fekonja

Zvonka Fekonja je asistentka in članica Katedre za zdravstveno nego na UM FZV. Leta 2010 je prejela Dekanovo nagrado za najboljši raziskovalni projekt študentov. Aktivno sodeluje v več projektih.

 

 

 

 


 Predav. Nataša Mlinar Reljić

Nataša Mlinar Reljić je predavateljica na UM FZV. Je tudi vodja oddelka za zdravstveno nego na UM FZV. Je najboljša študentka na podiplomskem študijskem programu tretje stopnje Zdravstvena nega UM FZV.

 

 

 

 


Asist. dr. Dominika Vrbnjak

Dr. Dominika Vrbnjak je asistentka in članica Katedre za zdravstveno nego na UM FZV.  Aktivno sodeluje v več projektih. Je avtorica več člankov in znanstvenih prispevkov na konferencah, prav tako pa tudi recenzentka pri dveh mednarodnih znanstvenih revijah.

 

 

 

 

 

 Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana, Slovenija                                          

Univerza v Mariboru,

Fakulteta za varnostne vede

 

Izr. prof. dr. Branko Lobnikar

Branko Lobnikar je doktoriral s področja kadrovskega menedžmenta in je na Univerzi v Mariboru izvoljen v naziv izrednega profesorja s področja upravljanja varnostnih organizacij. Na Fakulteti za zdravstvene vede na magistrski ravni predava predmet s področja zagotavljanja kakovosti in varnosti v zdravstvu. Raziskovalno se ukvarja z integriteto in policijsko dejavnostjo.

 

 

 

 

 Escola Superior de Enfermagem di Lisboa - ESEL, Lisbon School of Nursing, Lizbona, Portogalska                                    

      

Escola Superior de Enfermagem di Lisboa - ESEL,

Lisbon School of Nursing

 

Prof. dr. Joao Carlos Barreiros Dos Santos

Profesor Joao Carlos Barreiros Dos Santos je podpredsednik na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (ESEL) in profesor koordinator rehabilitacijske nege. Uči dodiplomske programe, ki se osredotočajo na sodobne trende v zdravju in magistrske programe na področju zdravstvene nege in rehabilitacije.

 

 

 


Prof. dr. Teresa Maria Ferreira Dos Santos Potra

Teresa Maria Ferreira Dos Santos Potra je profesorica koordinatorica na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (ESEL). Koordinira magistrski program na področju zdravstvene nege in nadzoruje magistrske disertacije. Prav tako poučuje vrsto predmetov, kot je upravljanje v zdravstveni negi, zdravstvene inovacije in zdravstvena nega in kakovost zdravstvenih storitev.

 

 

 

 

 

 Trinity College Dublin, Dublin, Irska                                   

      

Trinity College Dublin

 

Prof. dr. Anne-Marie Bailey

Profesorica Anne-Marie Bailey ima več kot 30 let klinične prakse, izobraževalnih in raziskovalnih izkušenj na področju zdravstvene nege in zdravstvenega varstva ter je delala v sistemih zdravstvenega varstva na Irskem, v Združenem kraljestvu in v ZDA. Nedavno je bila promovirana v profesorja nege in kroničnih bolezni. S svojimi kliničnimi izkušnjami s področja raziskav, poučevanja in svetovanja je Anne-Marie Bailey pridobila znatno razumevanje zdravstvenih storitev v irskem in mednarodnem kontekstu.

 

 

 


Prof. dr. Joan Gabrielle Lalor

Dr. Joan Lalor je izredna profesorica za babištvo. Njene raziskave se osredotočajo na kompleksno nego nosečnosti, nenormalnost ploda / perinatalno paliativno oskrbo in travmo ter travmatično izgubo pri porodu. Dr. Joan Lalor ima mednarodni ugled kot vodilni raziskovalec in znanstvenik na tem področju, ki je postavila v ospredje ustvarjajoče dokaze za prakso in razvoj politike na tem zahtevnem področju.