Spletna mednarodna znanstvena konferenca: “LEARNING to Live and Work Together”

10.06.2021 - 08:00 do 15:00
MS Teams
Datum objave: 
18.03.2021

 

VABILO K ODDAJI IZVLEČKOV

Spletna mednarodna znanstvena konferenca:

“LEARNING to Live and Work Together”

Microsoft Teams, 10. junij 2021

 

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede organizira mednarodno znanstveno konferenco z naslovom: Učenje za skupno življenje in delo “LEARNING to Live and Work Together”. Konferenca bo potekala 10. junija 2021 z uporabo spletnega orodja Microsoft Teams v okviru ERASMUS+ projekta: “LEARNING to Live and Work Together: Improving the Quality of Life for Vulnerable Migrant Students through Integrated Digital Technology Enhanced Support and Transformative Action in Higher Education”. Vključevala bo prispevke in predavanja domačih in tujih strokovnjakov ter študentov s področja visokošolskega izobraževanja, socialnega dela, zdravstvene nege in zdravstvenih ved.

Namen konference je predstaviti kakovost življenja študentov migrantov, transformacijski ukrepi v visokem šolstvu, napredek na področju raziskovanja in izobraževanja ter predstavitev izkušenj v praksi napredne zdravstvene nege v slovenskem in mednarodnem prostoru. Poleg tega bo to odlična priložnost za zdravstvene delavce in visokošolske učitelje, da izmenjajo raziskovalne dokaze, primere dobrih praks in inovativne ideje.

Vljudno vabljeni k oddaji izvlečkov.

Tematska področja vključujejo:

 • Socialna vključenost študentov migrantov in integracija v visokošolsko izobraževanje
 • Digitalna tehnološka podpora in transformacijski ukrepi v visokem šolstvu
 • Izkušnje v praksi napredne zdravstvene nege
 • Na dokazih utemeljena in informirana zdravstvena nega ter varnost in skrb za paciente
 • Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi in zdravstvu
 • Vodenje in upravljanje v zdravstveni negi in praksa zdravstvene nege
 • Raziskovanje podiplomskih študentov

 

Pomembni datumi:

Splošne informacije:

 • Izvlečki so lahko oddani v slovenskem ali angleškem jeziku, vendar morajo biti predstavljeni v angleškem jeziku.
 • Izvlečki naj bodo strukturirani po IMRAD.
 • Izvlečki bodo recenzirani in objavljeni v zborniku konference.
 • Vsi avtorji bodo prejeli Potrdilo o aktivni udeležbi.
 • Kotizacija za udeležbo na konference ni.
 • Dodatne informacije: aleksandra.lovrencic@um.si.

Veselimo se vaše udeležbe.


Svojo udeležbo  potrdite preko

E-prijavnica za udeležence konference

Kotizacije ni.