Spletna mednarodna znanstvena konferenca »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«

29.09.2020 - 08:00 do 16:00
MS Teams
Datum objave: 
11.06.2020

 

 


Zbornik

Spletna mednarodna znanstvena konferenca

»Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«

Microsoft Teams, 29. september 2020

 

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede organizira mednarodno znanstveno konferenco »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«. Konferenca bo potekala 29. septembra 2020 z uporabo spletnega orodja Microsoft Teams in bo vključevala prispevke in predavanja domačih in tujih strokovnjakov ter študentov s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved.

Namen konference je predstaviti napredek na področju raziskovanja in izobraževanja ter povezovanja teorije in prakse v zdravstveni negi v slovenskem in mednarodnem prostoru. Poleg tega bo to odlična priložnost za zdravstvene delavce in visokošolske učitelje, da izmenjajo raziskovalne dokaze, primere dobrih praks in inovativne ideje.

Z veseljem pričakujemo letošnjo konferenco »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«, ki jo že tradicionalno organiziramo na naši fakulteti, zaradi uvedenih ukrepov za zajezitev širjenja virusa Covid-19 tokrat v spletni različici. Konferenca bo po plenarnem delu razdeljena na štiri sekcije, ob koncu pa se bomo ponovno srečali vsi udeleženci.

V veliko čast nam je, da bomo gostili predavanja svetovno priznanih, nagrajenih in cenjenih profesoric, raziskovalk teorij zdravstvene nege in naprednih znanj v zdravstveni negi. Profesorica Jean Watson je "živa legenda", teoretičarka zdravstvene nege - najbolj znana po svoji teoriji skrbi za človeka in ustanoviteljica Watson Caring Science Institute. Profesorica Marlaine Cappelli Smith se posveča dvema področjema zdravstvene nege: razvijanju znanja, povezanega s procesi in rezultati zdravljenja, ter analizi in uporabi obstoječih teorij zdravstvene nege. Profesorica Marie Carney je strokovnjakinja za voditeljstvo in napredna znanja v zdravstveni negi in babištvu.


Professor Jean Watson,PhD, RN, AHN-BC, FAAN, LL (AAN)                            

 Prof Jean Watson je teoretičarka, avtorica, profesorica, raziskovalka in poznavalka znanosti zdravstvene nege, ki življenje in kariero posveča fenomenu skrbi za človeka, subjektivnim občutkom, čustvom in izkušnjam. Njena znanost skrbi vključuje človeško in človekoljubno znanost, ki je usmerjena v človeške procese, fenomene in izkušnje. S svojim delom je postavila temelje za poklic in profesijo zdravstvene nege. Delovala je kot klinični svetovalec, raziskovalka in profesorica ter opravljala številne vodstvene funkcije na University of Colorado Denver, College of Nursing, kjer je bila zaposlena. Kot gostujoča profesorica je predavala v številnih državah, kot so Velika Britanija, Japonska, Kanada, Izrael, Avstralija, Tajvan in druge. Ustanovila je Center za humano skrb v Koloradu. Je tudi članica Ameriške akademije za zdravstveno nego (ang. American Academy of Nursing, AAN) ter bivša predsednica Nacionalne lige za zdravstveno nego (ang. National League for Nursing).

Leta 2012 se je upokojila kot zaslužna profesorica (ang. Distinguished Professor Emerita) in zaslužna dekanica (ang. Dean Emerita). Prejela je 10 častnih doktoratov, od tega 7 mednarodnih. Je tudi dobitnica številnih drugih priznanj in nagrad, med drugim je prejela tudi Fullbright Research Award na Švedskem. Leta 2013 je bila odlikovana z najvišjim priznanjem časti AAN in bila počaščena kot »Living legend«. Trenutno živi v mestu Boulder v Koloradu in aktivno deluje v okviru neprofitne fundacije Watson Caring Science Institute, katerega je tudi ustanoviteljica in direktorica. Fundacija skrbi za napredek in razvoj filozofije, prakse in teorije skrbi za človeka. Jean Watson je avtorica in soavtorica več kot 30 knjig in številnih drugih del, ki vodijo izobraževanje, raziskovanje in prakso medicinskih sester po vsem svetu. Ni medicinske sestre, ki ne pozna njene filozofije in teorije skrbi za človeka ter umetnosti in znanosti skrbi v ZN. Vendar pa se moramo zavedati, da je sprejetje koncepta skrbi in nudenje skrbstvene zdravstvene nege osrednja in temeljna naloga nas samih.

 

Professor Marlaine Cappelli Smith, RN, PhD, AHN-BC, HWNC-BC, FAAN                            

 

 Profesorica Marlaine Capelli Smith je delala kot medicinska sestra na kirurških oddelkih, v javnem zdravstvu in dolgotrajni oskrbi.  Od leta 1976 je vključena tudi v pedagoško delo, ko se zaposlila na Duquesne University. Zatem je poučevala na Penn Stateu, LaRoche College in University of Colorado, Denver School of Nursing, kjer je bila direktorica magistrskega programa, direktorica Centra za integrativno prakso skrbi za človeka in prodekanica za akademske zadeve. Prof Smith je delala kot prodekanica in štipendistka Helen K. Persson, na Florida Atlantic University's Christine E. Lynn College of Nursing od 2006 do 2011. Leta 2011 je bila imenovana za drugo dekanico College of Nursing za obdobje osem let (2011–2019).

V zadnjih 25 letih je raziskovalno področje prof. Smith povezano s terapijami na dotik, natančno preučuje, kako masaža, terapevtski dotik, preprost dotik in masaža rok vplivajo na bolečino, simptome stiske, spanje, kakovost življenja in druge izkušnje za bolnike, ki se soočajo z različnimi zdravstvenimi težavami. Uspešno je zaključila štiri raziskave, povezane z vplivom terapij na dotik, in bila povabljena k sodelovanju v interdisciplinarni znanstveni odbor Samueli Institute's, da bi pripravila smernice za študij zdravljenja. Njeno delo v razvoju teorije vključuje analizo konceptov, testiranje in razširjanje teorij zdravstvene nege, meta-teoretičnih pojasnil ter razvijanje in vrednotenje modelov teoretsko vodene prakse. Marlaine je študentka in izvajalec prakse celostnih pristopov k zdravju in zdravljenju, samorefleksiji in duhovnem razvoju. Preučevala je terapevtski dotik, Reiki, High Touch Jin Shin, vodene vizualizacijo, meditacijo in zaključila certificirani program iz aromaterapije. Navdušena je nad razvojem discipline zdravstvene nege, enotnimi in perspektivami v skrbi za človeka v zdravstveni negi ter preoblikovanjem zdravstva s celostnimi pristopi k zdravljenju. Leta 1999 je Marlaine prejela NLN nagrado Marthe E. Rogers za za prispevek k napredku znanosti zdravstvene nege in je članica Ameriške akademije zdravstvene nege.

 

Professor Marie Carney, PhD                            

 

Prof Marie Carney je doktorirala in pridobila MBA diplomo na University College Dublin (UCD) in je registrirana medicinska sestra, babica in učiteljica zdrstsvene nege ter sodelavka na Faculty of Nursing and Midwifery, Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI). Je zaslužna dekanica in članica upravnega odbora Faculty of Nursing and Midwifery, kjer je od leta 2014 do 2016 opravljala funkcijo dekanice fakultete. Leta 1994 se je zaposlila na University College Dublin in na bila vodja UCD School of Nursing v obdobju 2001-2007. Kot izredna profesorica je nadaljevala svojo zaposlitveno pot na RCSI leta 2008.  Na univerzah v Italiji, na Švedskem, Finskem, Portugalskem, v Španiji, Veliki Britaniji, Pensilvaniji in Saudovi Arabiji je delovala kot gostujoča predavateljica in profesorica, rav tako pa kot vabljena svetovalka zdravstvenih svetov na Irskem, v Jordaniji in na Hrvaškem. 

Njen akademski in raziskovalni poudarek je bil na oblikovanju učnih načrtov, dodiplomskem izobraževanju na področju zdravstvene nege, mednarodnem razvoju zdravstvene nege, strateškem upravljanju in naprednih znanjih zdravstveni negi. Trenutno sodeluje kot strokovnjakinja Nursing and Midwifery Board of Ireland za področje naprednih znanj v zdravstveni negi in babištvu. Še vedno je aktivna raziskovalka na področju regulacije zdravstvene nege in voditeljstva. Leta 2015 je bila prejemnica nagrade Outstanding Reviewer for the International Journal of Health Care Quality Assurance in the Emerald Literati Network  Awards for Excellence. Tudi sicer je članica uredniških odborov večih mednarodnih strokovnih revij. Njeno raziskovalno podorčje je objavljeno v mnogih strokovnih revijah, knjigah in vabljenih predavanjih. Prof Carney je članica številnih nacionalnih in mednarodnih strokovnih organizacij, med katerimi so American Organisation of Nurse Executives (AONE), FINE (Federation of International Nursing in Europe) in Thematic European Nursing Network for Advanced Practice in Nursing (TENN).

 


*Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.  

 


Splošne informacije:

 • Izvlečki so lahko oddani v slovenskem ali angleškem jeziku, vendar morajo biti predstavljeni v angleškem jeziku.
 • Izvlečki naj bodo strukturirani po IMRAD.
 • Izvlečki bodo recenzirani in objavljeni v zborniku konference.
 • Vsi avtorji bodo prejeli Potrdilo o aktivni udeležbi.
 • Kotizacija za slušatelje konference:
 • Aktivni udeleženci 100,00 EUR z DDV
 • Pasivni udeleženci 120,00 EUR z DDV
 • Drugi študentje 50,00 EUR z DDV
 • Zaposleni in študenti Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede so plačila kotizacije oproščeni.

 

Tematska področja vključujejo:

 • Povezovanje teorije in prakse v zdravstveni negi
 • Na dokazih utemeljena in informirana zdravstvena nega ter varnost in skrb za paciente
 • Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi in zdravstvu
 • Vodenje in upravljanje v zdravstveni negi in praksa zdravstvene nege
 • Spiritualnost, zdravje in zdravstvena nega

 

Pomembni datumi:

 

Vljudno vabljeni k oddaji izvlečkov.

Veselimo se vaše udeležbe.


Dogodek so podprli: