Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razpisu volitev v ŠS članic UM 2019

Datum: 
16.10.2019