Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razpisu volitev v Študentski svet UM

Datum: 
16.10.2019