Sklep o razpisu volitev za druge delavce, ki sodelujejo pri delu Akademskega zbora UM FZV

Datum: 
28.11.2019

 

Logo univerze