Sklep o razpisu volitev za druge delavce, ki sodelujejo pri delu Akademskega zbor UM FZV

Datum: 
16.11.2020

 

Logo univerze