Sklep o razpisu volitev za člane Akademskega zbora UM FZV iz vrst študentov