Sklep o razpisu volitev za člane Akademskega zbora UM FZV iz vrst študentov

Datum: 
28.11.2019

 

Logo univerze