Sklep o razpisu volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru

Datum: 
18.02.2020