Sklep o razpisu volitev članov Senata UM FZV iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev