SKLEP O PREVERJANJU IN POTRDITVI KANDIDATUR ZA ČLANE ŠTUDENTSKEGA SVETA UM FZV

Datum: 
30.10.2020

 

Logo univerze