Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člana Študentskega sveta UM iz UM FZV

Datum: 
23.10.2019