REZULTATI KOMISIJE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE UM FZV, Z DNE 25.09.2019

Datum objave: 
25.09.2019

 

 

 

 

MENJAVA NAČINA ŠTUDIJA – SE ODOBRI (študijski program 1. st. Zdravstvena nega)
Vpis 2. letnik redno
30119892
30121004
1002400643
30121509
30119115
 
Vpis v 3. letnik izredno
30114325
 
MENJAVA NAČINA ŠTUDIJA – SE NE ODOBRI (študijski program 1. st. Zdravstvena nega)
Vpis v 3. letnik redno
30115896
30118556
1002353211
30118547
30118602
30114367
1002304318
1002352339
 
MENJAVA NAČINA ŠTUDIJA (študijski program 2. st. Zdravstvena nega – smer Zdravstvena nega)
Vpis v 2. letnik redno – SE ODOBRI
30120049
 
MENJAVA NAČINA ŠTUDIJA  (študijski program 2. st. Zdravstvena nega – smer Urgentna stanja v zdravstvu)
Vpis v 2. letnik redno – SE NE ODOBRI
30119993

 

Odločbe Komisije za študijske zadeve UM FZV bodo študentom vročene po pravilih upravnega postopka.

 

Informacije v zvezi z zavrnjenimi prošnjami dobite študenti v Referatu za študentske zadeve UM FZV pri vodji referata, ge. Alenki Marsel po predhodni najavi po elektronski pošti (alenka.marsel@um.si).   

 

Študenti, katerim sprememba načina študija iz izredne v redno obliko ni bila odobrena, obdržijo pravico do vpisa v izredni študij.

 

VPIS NA PODLAGI SKLEPOV KOMISIJE BODO POTEKALI V REFERATU ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE

  • V ČETRTEK, DNE 26.09.2019 OD 14. DO 16. URE IN
  • V PETEK, DNE 27.09.2019 OD 12. DO 13. URE.

 

S seboj imejte E-vpisni list in študentsko izkaznico.         

 

Samo za izredne študente (prinesete s seboj na vpis):

  • 2 (dva) izpolnjena in podpisana izvoda Aneksa k Pogodbi o izobraževanju;
  • Izjavo poroka ter če je plačnik druga pravna oseba Izjavo plačnika o plačilu stroškov študija (brez aneksov  in Izjave poroka o prevzemu dolga ter Izjave plačnika o plačilu stroškov študija – velja samo če je plačnik šolnine druga pravna oseba - ne bo mogoče izvesti vpisa v študijski program!!!). V primeru plačila šolnine v celotnem znesku porok ni potreben!!!

 

UPOŠTEVAJTE PROSIMO, DA VPIS PO 30.09.2019 VEČ NI MOŽEN!!!!

 

 

Alenka Marsel

Vodja Referata za študentske zadeve