REZULTATI KOMISIJE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE UM FZV, Z DNE 18.09.2019

Datum objave: 
19.09.2019

 

  

PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA –

SE ODOBRI DO 30.09.2020

 

 
 
Študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega  
30112277  
30114820  
30112310  
30110396  
30115007  
30111856  
30116022  
30107387  
30112484  
Študijski program 2. stopnje Bioinformatika  
30120913  
   
PONAVLJANJE LETNIKA  

– SE NE ODOBRI

 
30112794  
   
PONAVLJANJE LETNIKA  

– SE ODOBRI

 
Vpis v 1. letnik  
30119746  
30119173  
30120623  
30118996  
30121545  
30119711  
30120418  
30120577  
30119847  
30120443  
30119553  
30119140  
30119087  
30120599  
30120537  
30119582  
30121189  
30119195  
30118895  
30119032  
30118961  
30121510  
30121040  
30118888  
30120407  
30120847  
Vpis v 2. letnik  
30116774  
30116981  
30116640  
30116796  
30117597  
30118657  
30118648  
   
NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK – 

SE NE ODOBRI

 
Vpis v 2. letnik  
30120801  
30120443  
30119690  
30119582  
Vpis v 3. letnik  
30113911  
30116981  
30116796  

 

 

Odločbe Komisije za študijske zadeve UM FZV bodo študentom vročene po pravilih upravnega postopka.

 

Informacije v zvezi z zavrnjenimi prošnjami dobite študenti v Referatu za študentske zadeve UM FZV pri vodji referata, ge. Alenki Marsel po predhodni najavi po elektronski pošti (alenka.marsel@um.si).   

 

 

VPIS NA PODLAGI SKLEPOV KOMISIJE BODO POTEKALI

V PETEK, DNE 20.09.2019 IN V PONEDELJEK, DNE 23.09.2019 MED 12. IN 13. URO

V REFERATU ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE UM FZV.

 

 

Na vpis prinesete vso potrebno dokumentacijo (E-vpisni list si izdelate v sistemu AIPS).

 

Vse ostale prošnje študentov (statusi, napredovanje, ponavljanje) bodo obravnavane na seji Komisije za študijske zadeve UM FZV v ponedeljek, dne 23.09.2019, prošnje za menjavo načina študija pa na seji, ki je planirana za 25.09. ali 26.09.2019.

Spremljajte objave na spletni strani!

 

 

Alenka Marsel

Vodja Referata za študentske zadeve