RAZPISANA TEMA ZA DIPLOMSKO / MAGISTRSKO DELO V OKVIRU RAZISKOVALNEGA PROJEKTA

Datum objave: 
26.08.2021

 

V okviru raziskovalnega projekta z naslovom »Obremenjenost površin in pripomočkov v zdravstvenih ustanovah z virusom  SARS-CoV 2« razpisujemo temo za izdelavo diplomskega in magistrskega dela za študent-a/ko na študijskem programu 1. in 2. stopnje Zdravstvena nega.

Za pripravo Zaključnega dela 1. stopnje bo izveden sistematični pregled literature.

Za pripravo Zaključnega dela 2. stopnje bo raziskava potekala v sodelovanju z UKC MB in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano.

Predviden začetek dela je v mesecu septembru in oktobru 2021.

Za več informacij in prijavo na razpisano temo se obrnite na red. prof. dr. Sonjo Šostar Turk (sonja.sostar@um.si) ali doc. dr. Urško Rozman (urska.rozman@um.si).