Razpis natečaja "Dekanova nagrada"

Datum: 
17.12.2019

Razpis natečaja »Dekanova nagrada«  za najboljše raziskovalne projekte študentov UM FZV v študijskem letu 2019/2020, na katerega se lahko prijavijo študenti dodiplomskega in podiplomskega študija na UM FZV.

KZRZ UM FZV bo obravnavala vse vloge, prispele do zaključka razpisa tj. do 21. 2. 2020 do 9.00 ure.

Dekanova nagrada