Raziskovanje v zdravstveni negi, 10.7.2019 - termin komisijskega izpita

Datum objave: 
09.07.2019

Komisijski izpit pri učni enoti Raziskovanje v zdravstveni negi bo na podlagi pisnega dela izpita z dne 10.7.2019, za študentko z ID številko 1002119472, potekal v četrtek, dne 11.7.2019 ob 10.15 uri, na UM FZV, v Sejni sobi.