Raziskovanje v zdravstveni negi, 10.7.2019 - seznam prijavljenih

Datum objave: 
09.07.2019

Izpit bo potekal ob 14.00 uri v 408.

Komisijski izpit bo na podlagi pisnega dela izpita potekal v četrtek, 11.7.2019 ob 10.15 uri na UM FZV, v Sejni sobi.

Prijave:
1002119472   - kom. izpit
1001825446   
1002267773