Raziskovalno popoldne - Oktober

03.10.2017 - 12:00 do 13:30
Predavalnica P1
Datum objave: 
29.09.2017

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, v okviru Inštituta za zdravstveno  nego UM FZV in Raziskovalnega inštituta UM FZV, organizira srečanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, diplomantov in zunanjih sodelavcev, z namenom približati raziskovalno delo vsem sodelujočim v pedagoškem in raziskovalnem procesu ter tako omogočiti boljše in lažje interdisciplinarno povezovanje raziskovalnih skupin znotraj UM FZV s študenti in z zunanjimi sodelavci.

Vljudno vas vabimo, da se udeležite Raziskovalnega popoldneva,

ki bo v torek, 3.10.2017 ob 12.00 uri v P1 UM FZV in bo zajemalo sledeča predavanja:

Dr Peter Lewis, Western Sydney University, Australia:

Approaches to research with children, young people and their families

Dr Simon Kocbek, Kinghorn Centre for Clinical Genomics, Garvan institute of Medical Research, Sydney, Australia:

Prediction of complications in elderly by employing Slovenian prescription data and machine learning techniques


Utrinki