Raziskovalno popoldne - november

08.11.2016 - 14:00 do 16:00
Predavalnica P1
Datum objave: 
28.10.2016

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, v okviru Inštituta za zdravstveno  nego UM FZV in Raziskovalnega inštituta UM FZV, organizira srečanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, diplomantov in zunanjih sodelavcev, z namenom približati raziskovalno delo vsem sodelujočim v pedagoškem in raziskovalnem procesu ter tako omogočiti boljše in lažje interdisciplinarno povezovanje raziskovalnih skupin znotraj UM FZV s študenti in z zunanjimi sodelavci.

Vljudno vas vabimo, da se udeležite raziskovalnega popoldneva,
ki bo v torek, 08. 11. 2016 ob 14.00 uri v Predavalnici 1 UM FZV in bo zajemalo sledeča predavanja:

 

Doc. dr. Mateja Lorber
»Značilnosti in kompetence vodij v povezavi s počutjem zaposlenih v zdravstveni negi«

in

Doc. dr. Jadranka Stričević
Predstavitev rezultatov projekta »Vrednotenje tveganj za zmanjšanje mišično skeletnih obolenj v zdravstvu in ozaveščenost s primeri dobrih praks za obvladovanje absentizma«*


Utrinki

* Projekt »Vrednotenje tveganj za zmanjšanje mišično skeletnih obolenj v zdravstvu in ozaveščenost s primeri dobrih praks za obvladovanje absentizma« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije«