Raziskovalno popoldne - marec

07.03.2017 - 13:30 do 14:30
Sejna soba 124
Datum objave: 
03.03.2017

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, v okviru Inštituta za zdravstveno  nego UM FZV in Raziskovalnega inštituta UM FZV, organizira srečanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, diplomantov in zunanjih sodelavcev, z namenom približati raziskovalno delo vsem sodelujočim v pedagoškem in raziskovalnem procesu ter tako omogočiti boljše in lažje interdisciplinarno povezovanje raziskovalnih skupin znotraj UM FZV s študenti in z zunanjimi sodelavci.

Vljudno vas vabimo, da se udeležite Raziskovalnega popoldneva,

ki bo v torek, 7.3.2017 ob 13.30 uri v Sejni sobi UM FZV in bo zajemalo sledeče predavanje:

Jana Klavs, viš. med. ses.
»Breme sladkorne bolezni  in nove poti obvladovanja v Sloveniji«.


Utrinki