Raziskovalno popoldne - Junij 5.6.2018

05.06.2018 - 14:15
Predavalnica P1
Datum objave: 
01.06.2018

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, v okviru Inštituta za zdravstveno  nego UM FZV in Raziskovalnega inštituta UM FZV, organizira srečanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, diplomantov in zunanjih sodelavcev, z namenom približati raziskovalno delo vsem sodelujočim v pedagoškem in raziskovalnem procesu ter tako omogočiti boljše in lažje interdisciplinarno povezovanje raziskovalnih skupin znotraj UM FZV s študenti in z zunanjimi sodelavci.

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite Raziskovalnega popoldneva,

ki bo v torek, 05.06.2018 ob 14:20 uri v P1 na UM FZV in bo zajemalo

sledeče predavanje:

 

Dr Margaret Denny, Irska

»Psychology and Leadership: A Conundrum?«


Utrinki