Raziskovalno popoldne - januar

08.01.2019 - 13:30 do 15:00
Predavalnica P1
Datum objave: 
07.01.2019

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, v okviru Inštituta za zdravstveno  nego UM FZV in Raziskovalnega inštituta UM FZV, organizira srečanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, diplomantov in zunanjih sodelavcev, z namenom približati raziskovalno delo vsem sodelujočim v pedagoškem in raziskovalnem procesu ter tako omogočiti boljše in lažje interdisciplinarno povezovanje raziskovalnih skupin znotraj UM FZV s študenti in z zunanjimi sodelavci.

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite Raziskovalnega popoldneva,

ki bo v torek, 8.1.2019 ob 13.30 uri v Predavalnici 1 na UM FZV in bo zajemalo

sledeče predavanje:

Dr Rosie Stenhouse, University of Edinburgh

»Being a newly qualified nurse: qualitative findings from a longitudinal study«

Vljudno vabljeni!