Raziskovalno popoldne - januar

05.01.2016 - 14:00 do 15:30
Sejna soba
Datum objave: 
05.01.2016

 

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, v okviru Inštituta za zdravstveno nego UM FZV in Raziskovalnega inštituta UM FZV, organizira redna srečanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, diplomantov in zunanjih sodelavcev, z namenom približati raziskovalno delo vsem sodelujočim v pedagoškem in raziskovalnem procesu ter tako omogočiti boljše in lažje interdisciplinarno povezovanje raziskovalnih skupin znotraj UM FZV s študenti in z zunanjimi sodelavci.    

Vljudno vas vabimo, da se udeležite Raziskovalnega popoldneva, ki bo v torek, 05. 01. 2016 ob 14.00 uri v sejni sobi UM FZV.

Tokratno srečanje je namenjeno visokošolskim učiteljem in raziskovalcem UM FZV ter bo zajemalo:

 

Poročilo o raziskavi z naslovom »Uporaba strukturirane refleksije za spodbujanje angažiranosti in profesionalnega razvoja študentov«, izr. prof. dr. Slavko Cvetek    

in

Predavanje z okroglo mizo »Vrednotenje raziskovalnega dela«,

izr. prof. dr. Gregor Štiglic

Utrinki