Raziskovalno popoldne - December

05.12.2017 - 15:00 do 16:00
Predavalnica P3
Datum objave: 
01.12.2017

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, v okviru Inštituta za zdravstveno  nego UM FZV in Raziskovalnega inštituta UM FZV, organizira srečanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, diplomantov in zunanjih sodelavcev, z namenom približati raziskovalno delo vsem sodelujočim v pedagoškem in raziskovalnem procesu ter tako omogočiti boljše in lažje interdisciplinarno povezovanje raziskovalnih skupin znotraj UM FZV s študenti in z zunanjimi sodelavci.

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite Raziskovalnega popoldneva,

ki bo v torek, 5.12.2017 ob 15.00 uri v P3 UM FZV in bo zajemalo sledeče predavanje:

 

Sergej Kmetec, mag. zdr. nege

Percepcija paliativne oskrbe s strani medicinskih sester v Sloveniji in na Finskem


Utrinki