Raziskovalno popoldne - april

16.04.2019 - 13:00 do 14:30
Predavalnica P1
Datum objave: 
04.04.2019

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, v okviru Inštituta za zdravstveno  nego UM FZV in Raziskovalnega inštituta UM FZV, organizira srečanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, diplomantov in zunanjih sodelavcev, z namenom približati raziskovalno delo vsem sodelujočim v pedagoškem in raziskovalnem procesu ter tako omogočiti boljše in lažje interdisciplinarno povezovanje raziskovalnih skupin znotraj UM FZV s študenti in z zunanjimi sodelavci.

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite Raziskovalnega popoldneva,

ki bo v torek, 16. 4. 2019 ob 13:00 uri v Predavalnici 1 na UM FZV in

bo zajemalo sledeče predavanje:

 

Doc. dr. Urška Rozman, viš. predav. mag. Maja Strauss in prof. dr. Sonja Šostar Turk

 

»Pregled ponudbe prodajnih avtomatov

v zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah v Sloveniji«

 

   


  Na dogodku bo potekalo fotografiranje in/ali snemanje z namenom promocije dogodka oz. poročanja o dogodku. Za več informacij klikni tukaj.