Raziskovalno popoldne - april

04.04.2017 - 14:00 do 15:30
Sejna soba 124
Datum objave: 
29.03.2017

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, v okviru Inštituta za zdravstveno  nego UM FZV in Raziskovalnega inštituta UM FZV, organizira srečanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, diplomantov in zunanjih sodelavcev, z namenom približati raziskovalno delo vsem sodelujočim v pedagoškem in raziskovalnem procesu ter tako omogočiti boljše in lažje interdisciplinarno povezovanje raziskovalnih skupin znotraj UM FZV s študenti in z zunanjimi sodelavci.

Vljudno vas vabimo, da se udeležite Raziskovalnega popoldneva, ki bo v torek, 4.4.2017 ob 14.00 uri v Sejni sobi UM FZV in bo zajemalo sledeča predavanja:

 

Asist. Severina Stavbar

»Odstranjevanje antibiotikov iz bolnišničnih odpadnih vod«

Asist. dr. Urška Rozman

»Proučevanje mikroorganizmov in delovanja antimikrobnega premaza na tekstilijah v medicinskem okolju«

 

Vljudno vabljeni!