Raziskovalno popoldne - april

05.04.2016 - 14:00
Predavalnica P1
Datum objave: 
25.03.2016

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, v okviru Inštituta za zdravstveno nego UM FZV in Raziskovalnega inštituta UM FZV, organizira redna srečanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, diplomantov in zunanjih sodelavcev, z namenom približati raziskovalno delo vsem sodelujočim v pedagoškem in raziskovalnem procesu ter tako omogočiti boljše in lažje interdisciplinarno povezovanje raziskovalnih skupin znotraj UM FZV s študenti in z zunanjimi sodelavci.

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite Raziskovalnega popoldneva,

ki bo v torek, 05. 04. 2016 ob 14.00 v predavalnici P1 UM FZV in bo zajemalo sledeče predavanje:

 

Elektronsko založništvo, odprti dostop – priložnosti in pasti

Bernarda Korez in mag. Dunja Legat

 

Razvoj informacijske tehnologije in posledično elektronsko založništvo je znanstveno komuniciranje v veliki meri preselil na svetovni splet. V elektronskem založništvu, tudi odprto dostopnem, se v akademskem okolju soočamo z vrsto priložnostmi, a tudi s pastmi. Pasti so vsekakor ugrabljene in grabežljive revije kot nepoštene založniške prakse, a tudi zavajajoče metrike za vrednotenje znanstvenih objav. Nekateri pripisujejo te nepoštene založniške prakse izključno novi paradigmi znanstvenoraziskovalne komunikacije, to je odprtemu dostopu, kar pa ne drži. Prej bi lahko trdili, da je to posledica značilnosti elektronskega založništva na sploh. Z razmahom svetovnega spleta so nastale številne iniciative za omogočanje dostopa javnosti do znanstvenih del mimo tradicionalnih založniških poti. Poznano Berlinsko deklaracijo o odprtem dostopu do znanosti je kot prva slovenska univerza podpisala tudi Univerza v Mariboru. Odprti dostop do znanstvenih publikacij postaja zavezujoč. Tako okviri program EU Obzorje 2020 predpisuje, da je potrebno vsako znanstveno delo, ki bo (so)financirano v okviru projektov Obzorja 2020 objaviti v odprtem dostopu. Lani je bila sprejeta tudi slovenska strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov 2015-2020.

V okviru predavanja bodo predstavljeni odgovori na vprašanja, kaj od raziskovalcev v kontekstu odprtega dostopa pričakuje Evropska skupnost in kaj Slovenija, ter kako se izogniti plenilskim revijam.

 

Vljudno vabljeni!