Psihologija v zdravstveni negi in zdravstvu, izpitni rok - IZREDNI, 14.06.2021

Datum objave: 
11.06.2021

Izpit bo potekal na UM FZV, po spodaj navedenem razporedu. Zaradi velikega števila prijavljenih študentov, bo izpit potekal v dveh skupinah.

Študente prosimo, da upoštevajo Varnostni protokol načina izvedbe študijskih obveznosti v prostorih UM FZV ter ravnajo skladno z navodili.

S sabo prinesite izpolnjeno in podpisano Izjavo o zdravstvenem stanju študenta.

Študente prosimo, da skladno z navodili, pred pričetkom preverjanja znanja počakajo izvajalca pred fakulteto, ob tem pa vzdržujejo primerno varnostno razdaljo 1,5 m do drugih oseb.

OB 12.00 URI V P2
1002427371   
1002451272   
1002450713   
1002449758   
1001956389   
1002448468   
1002427622   
1002442265   
1002400236   
1002381738   
1002383994   
1002427487   
1002450063   
1002382874   
1002427797   
1002448077   
1002367654   
1002401062   
1000117561   
1002381657   
1002267030   
1002448328   
1002448310   
1002400147   
1002195748   
1002432626   
1002426910   
1002426715   
1002432669   
1001743792   
 
OB 12.45 URI V SEJNI SOBI
1002400996   
1002449901   
1002386128   
1002400660   
1002400619   
1002449626   
1002433991   
1002448280   
1002426847   
1002448433   
1002448182