Psihologija v zdravstveni negi in zdravstvu, izpitni rok 24.6.2020

Datum objave: 
23.06.2020

Izpit bo potekal na UM FZV, v predavalnici 2.

Zaradi večjega števila prijavljenih študentov na izpit in zaradi obveznosti študentov, bo izpit potekal v več skupinah, po spodaj objavljenem razporedu.

Študente prosimo, da upoštevajo Varnostni protokol načina izvedbe študijskih obveznosti v prostorih UM FZV ter ravnajo skladno z navodili.

S sabo prinesite izpolnjeno in podpisano Izjavo o zdravstvenem stanju študenta.

Študente prosimo, da skladno z navodili, pred pričetkom preverjanja znanja počakajo izvajalca pred fakulteto, ob tem pa vzdržujejo primerno varnostno razdaljo 1,5 m do drugih oseb.

ob 11:00 uri v P2
1002400643   
1002378770   
1002378346   
1002378494   
1002378575   
1002383579   
1002378761   
1002383641   
1002378818   
1002385962   
1002399602   
1002378842   
1002378940   
1002378982   
1002381592   
1002382653   
1002383684   
1002385946   
1002379920   
1002380065   
1002380154   
1002380308   
1002380332   
1002380863   
1002380871   
1002386373   
1002381401   
1002383692   
 
ob 13:00 uri v P2
1002383714   
1002381436   
1002381444   
1002381452   
1002381487   
1002381509   
1002050570   
1002380758   
1002384028   
1001499930   
1002400708   
1002384001   
1002322189   
1002383072   
1001945034   
1002401186   
1002401089   
1002399947   
1002381762   
1000493784   
1002400112   
1002381029   
1002400791   
1002383749   
1002381517   
1002380944   
1002381533   
1002381541   
 
ob 15.00 uri v P2
1002377960   
1002378273   
1002378311   
1002378451   
1002378605   
1002378664   
1002383595   
1002378672   
1002378737   
1002378796   
1002379466   
1002385920   
1002379601   
1002379768   
1002380855   
1002381525   
1002401046
1002381576   
1002381584   
1002381614   
1002381622   
1002383781   
1002381649   
1002382025   
1002382068   
1002382106   
1002207711