Procesni management v zdravstvenih in socialnih organizacijah, izpitni rok 22.6.2021