Prošnja za izpis

Za izpis iz UM FZV potrebujete izpolnjen in podpisan obrazec »Prošnja za izpis« z vsemi potrebnimi prilogami, navedenimi na obrazcu.

 

Obrazec Prošnja za izpis